T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Sorumlukları

Güncelleme Tarihi: 17/07/2020

MERKEZİMİZDE HASTALARIN VE HASTA YAKINLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR


1.Hasta kabulü ve her türlü işleminizde T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu resmi kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve evlilik cüzdanı) belgeniz kullanılacağından lütfen yanınızda getirmeyi unutmayınız.
2.Çocuk hastalar, yanlarında birinci derece(anne, baba) yakınları olmadan kurumumuzdan hizmet alamazlar. Çocuk hastalara refakat eden hasta yakınlarımızın, çocuklarının ve kendi kimliklerinin yanında bulunması gereklidir.(Boşanma durumlarında velayet belgesi istenir)
3.Merkezimizi ziyaret eden hasta yakınlarımızın, sağlık personellerinin işlerini hızlı bir şekilde yapması adına personele yardımcı olmalı ve her daim söylenenleri dikkatle dinlemeli, kliniğin iş akışını engelleyecek tutum ve davranışlarda bulunmamalıdır.
4.Hekimlerimizin ve diğer sağlık personelimizin, daha kaliteli hizmet vermek için yaptığı çalışmaları engelleyecek tavır ve davranışlarda bulunulmamalıdır.
5.Alınan randevu saatinde hekimin yanında olunmalı, geç kalınmamalı ve randevunun iptal edilmesi gereksiyorsa, sorumlu kişilere mutlaka bilgi verilmelidir.
6.
Klinik girişlerinde bulunan hasta bilgi ekranından isim takibi yapılmalı, sesli uyarılar dinlenilmelidir.
7.Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; koridorlarda yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması önem arz etmektedir.
8.Hasta yakınları, hasta kendisini anlatamayacak durumda ise hasta ile ilgili tüm hastalık ve ilaç kullanımlarını bilmeli ve hekime doğru şekilde bilgi vermelidir.
9.Hekimlerimizin sağlıklı muayene ve tedavi yapabilmesi, hastaların mahremiyetinin gözetilmesi için zorunlu haller dışında, hasta yakınlarının kliniğe girmemesi gerekmektedir.
10. Merkezimizi, tuvaletleri ve çevrenizi temiz tutunuz, yerlere çöp atmayınız. Çöplerinizi atık kutularına atınız. Merkezimiz içerisinde ve bahçesinde sigara içmek yasaktır. Bu kurallara riayet ediniz.
11.Merkezimizde bulunan ve sizler tarafından kullanılan malzemelerin kullanımında özen gösteriniz. Sağlık Merkezinin kurallarına uymayan; binaya, cihazlara, eşyalara kasti zarar veren, yapılan uyarıları dikkate almayan hasta ve yakınlarından verdikleri zarar geri istenebilir.
12.Sağlık Merkezimizin kuralları konusunda lütfen görevlilere yardımcı olunuz.
13.Sağlık Merkezimizin işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için Hasta Kabul Birimine  başvurabilirsiniz.
14.Merkezimiz ile ilgili tüm merak ettiklerinizi personel ve hekim bilgilerini web sitemizden 
https://sinopadsm.saglik.gov.tr/   öğrenebilirsiniz.

15. Merkezimize başvurmak isteyen  hastalar MHRS internet sitesi üzerinden  veya 182 nolu telefonu arayarak randevu oluşturabilir, randevu saatinize riayet ederek beklemeden muayene olabilirsiniz.

 

Resmi Gazetede Yayınlanan Hastanın Uyması Gereken Kurallar Yönetmeliğince;

Madde 42/A – (Ek:RG-8/5/2014-28994)

Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:

a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.

ç) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.

d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında (Değişik İbare:RG-23/12/2016-29927)  hasta hakları birimine başvurur.