T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 20/01/2019

HASTA HAKLARI
1)Hizmetten Genel Olarak Faydalanma:
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanmak ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
2)Bilgi Alma Hakkı:
 Hastanın her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme hakkı vardır.
3)Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı: 
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye hakkı vardır.
4)Mahremiyet Hakkı:
Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
5)Güvenlik Hakkı:
Hastanın Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı vardır.
6)Tedaviyi Durdurma ve Reddetme Hakkı:
Hastaların tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
7)Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı:
Hastanın sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
8)İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık ve Rahatlık Görme Hakkı:
Hastanın saygı itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik ve şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici diğer etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
9)Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı:
Hastanın haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI
1)Genel Sorumluluklar:
Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
Kişi uygunsa kan verebilir yada organ bağışında bulunabilir.
Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdırlar.
2)Sosyal Güvenlik Durumu:
Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
3)Sağlık çalışanlarını Bilgilendirme:
Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.